Nové aktuality COVID -19

Nové opatrenia platné od 01.09.2020

Opatrenie 1 - súbor

Opatrenie 2 - súbor

Opatrenie 3 - súbor

Opatrenie 4 - súbor

Opatrenie 5 - súbor

Nové opatrenia platné od 1.10.2020

Opatrenie 1- súbor

Opatrenie 2 – súbor

Opatrenie 3 – súbor

Nové opatrenia platné od 15.10.2020

Opatrenie 1 - súbor

Opatrenie 2 - súbor

 Uznesenie vlády z 28.10.2020 - súbor

 

Usmernenia metodiky ozbrojených síl Slovenskej republiky.

 

 Milí občania a chatári,

testovanie v obci Bžany sa bude konať v nedeľu 01.11.2020 v spoločenskej miestnosti obce Bžany.

Testovanie začína  od 7.00 hod  do 21.30 hod.

Deti od 10 do 15 rokov sa dostavia v doprovode s rodičmi s kartičkou poistenia.

Dospelí sa dostavia s dokladom totožnosti a kartičkou poistenia.

 

Od 7.00 hod / čas sa môže aj posunúť , stále sa to mení/ sa budú testovať občania v obci Bžany na základe žiadosti t.j. zaslaného telefónneho čísla na obec Bžany.

Na základe tejto požiadavky sa dohodne určený čas na testovanie jednotlivých rodín.

UPOZORNENIE

poobedňajších hodinách t.j. od 14.hod sa budú testovať chatári  z k.ú. Valkov .

Trvalý pobyt nie je podmienkou. 

Video ako prebieha testovanie:

https://www.youtube.com/watch?v=oTKriurg7Co&feature=youtu.be

 

 

Dňa 8.11.2020 sa uskutoční 2 testovanie v obci Bžany

Od 8.00 hod  sa budú testovať občania v obci Bžany na základe žiadosti t.j. zaslaného telefónneho čísla na obec Bžany.

Na základe tejto požiadavky sa dohodne určený čas na testovanie jednotlivých rodín.

UPOZORNENIE

poobedňajších hodinách t.j. od 13.hod sa budú testovať chatári  z k.ú. Valkov .

Trvalý pobyt nie je podmienkou. 

Na základe metodiky ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Nové usmernenie zmena : na testovanie môžu prísť všetci  okrem tých občanov ktorí sú pozitívne testovaní.

 

Aktuality COVID- 19 dňa 17.12.2020         https://www.zmos.sk/aktuality-covid-19.html

Z tohto zákazu platí viacero výnimiek: 

 • cestovanie zakázané nebude, treba však zvážiť jeho nevyhnutnosť, vláda odporúča v prípade možnosti uprednostniť prostriedky diaľkovej komunikácie,
 • zo zákazu sú vyňaté aj stretávania medzi dvoma domácnosťami, na začiatku zákazu vychádzania je potrebné si zvážiť, s ktorou inou domácnosťou sa vytvorí tzv. bublina, so žiadnou inou domácnosťou by sa nemalo stretávať,
 • povolená bude cesta v nevyhnutnom rozsahu
  • s cieľom zaobstarania nevyhnutných životných potrieb - potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmiva a ďalších potrieb pre zvieratá,
  • cesta do zamestnania či výkonu podnikateľskej a obdobnej činnosti, pričom uznesenie vlády obsahuje odporúčania na využívanie v maximálnej možnej miere prácu z domu,
  • cesta na doplnenie pohonných látok, tlačovín, novín,
  • cesta do očnej optiky, poisťovne, banky, prípadne servisu bicyklov s tým, že by malo ísť o najbližšiu možnú prevádzku či predajňu,
  • cesta na výdajné miesto internetových a iných obchodov,
  • cesta do zdravotníckych zariadení s cieľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, cesta do lekárne či testovania na nový koronavírus,
 • výnimka zo zákazu vychádzania platí aj v prípade individuálneho športu a pobytu v prírode, lyžiarske strediská budú môcť byť otvorené aj počas zákazu vychádzania, dôvodom je povolenie pre individuálne športy v exteriéri,
 • výnimku zo zákazu majú mať aj sväté omše - o tom, či v danom regióne budú môcť byť kostoly otvorené a koľko v nich môže byť ľudí, majú rozhodnúť regionálni hygienici,
 • výnimka platí aj na cestu do zariadenia na rekreačné účely, takto môžu cestovať členovia maximálne dvoch domácností, ktorí vytvoria tzv. bublinu najbližších príbuzných a priateľov,
 •  výnimku zo zákazu má aj cesta na krst, sobáš, pohreb,
 •  povolené je tiež vycestovať v prípade zabezpečenia starostlivosti o blízku osobu,
 •  takisto na cestu s dieťaťom za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
 •  výnimka sa taktiež vzťahuje na cestu s cieľom kúpy živého vianočného stromčeka a rýb v exteriéri,
 •  cestu s cieľom vycestovania do zahraničia,
 •  cestu za dieťaťom, ktoré je umiestnené v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu,
 •  na cestu klienta zariadenia sociálnych služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia sociálnych služieb do alebo z tohto zariadenia, ďalšou podmienkou je negatívny test na nový koronavírus.
               Dávame Vám do pozornosti že dnes o 10.00 hod. bude otvorené druhé odberné miesto na antigénové testovanie v meste Stropkov.
                Prevádzka sa nachádza na ulici Šarišská 18(Penzión PEPINO). Otvorené od 10.00 – 18.00 hod      Pondelok – Piatok (iba pracovné dni).  

Z dôvodu mimoriadnej a kritickej situácii v Nemocnici vo Svidníku zasadal krízový štáb na OÚ vo Svidníku.

Nové opatrenia zo dňa 22.12.2020

Pre zamedzenie šírenia vírusu COVID-19 bolo nevyhnutné prijať prísnejšie opatrenia v rámci okresu Svidník a Stropkov. Z toho dôvodu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku nariadil opatrenia, ktoré sú uvedené v priloženej Vyhláške č. 54/2020,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Svidník a Stropkov. Pre zabezpečenie realizácie týchto opatrení Vás žiadame cestou miestnych informačných prostriedkov informovať občanov miest a obci o prijatých opatreniach. Taktiež Vás žiadame o týchto opatreniach informovať aj jednotlivé farnosti vo Vašej pôsobnosti.

Zákaz sa nevzťahuje na bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciu za účelom online vysielania.

Pokiaľ ide o vykonávanie spovede človeku, ktorý je v nebezpečenstve smrti, uvedené považujeme za nevyhnutný úkon, ktorý je povolený aj v rizikových prevádzkach akými sú zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a preto takáto služba by mala byť človeku napriek tejto situácii poskytnutá.

S pozdravom

Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA

regionálna hygienička

RÚVZ so sídlom vo Svidníku

089 01 Svidník

Nové oznamy ohľadom COVID – 19

Nové odberové miesta MOM v Stropkove – súbor

Prehľad najdôležitejších zmien od 8.2.2021 – súbor

 

Pomoc obetiam trestných činov – súbor 1      súbor 2  súbor 3

Aktualizácia COVID au zo dňa 18.11.2021 – súbor    súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";