TSP 2015

                     TSP 2015

Rómovia zo Bžan sa zapájajú - článok

Maľovanie výkresov Bžanských detí zverejnené v kalendári  spoločnosti Fúra s.r.o.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 18. októbra 2021
Archív
";