Kategórie
Obecné zastupiteľstvo
Starosta:
Ladislav Vrabeľ

Poslanci :
Juraj Kasarda
Simona Jakubová
Darina Klebanová
Miroslav Tarabčák
Ing. Miloš Vrabeľ
Najnovšie komentáre
  Správy - 24 Hod
  Počasie
  TOPlist SEO Rozcestník

  Kontakty

  Poštová adresa:
  Obec Bžany 46, 090 33 Turany nad Ondavou

   

  IČO : 00 330 370 

  DIČ : 2020784271

  Telefon: 054/ 749 12 37  Fax: 054/ 749 12 37
  Telefón starosta :0915 869 384
  E-mail:  obecbzany@gmail.com

   

  Bankové spojenie:

  Prima banka Slovensko a.s. : 3610892003/5600  

   IBAN SK 17 5600 0000 0036 1089 2003

   

  • Kompetencie:
  • Obec Bžany je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
  • Stavebný úrad, mzdová učtáreň   pre obec Bžany sú zriadené na Spoločnom obecnom úrade  so sídlom  v Stropkove, Hlavná 7, 091 01 .
  • Telefón: +421 54 4795699 – stavebný úrad,    Bc. Anna Regrútová, Bc. Vlasta Petričková
  • regrutova@zoznam.sk
  • petrickova.vlasta@centrum.sk
  • Telefón: +421 54 7422840 – mzdová učtáreň,   Mária Džupinová
  • E-mail: marienka10000@gmail.com
  Pondelok 23. novembra 2020
  Archív
  ";