Kúpalisko Nyíregyháza + ZOO v Maďarsku

Oznamujeme občanom že dňa 26.07.2022 sa pôjde na kúpalisko do Maďarska.

Odchod autobusu je o 6:00 hod zo zastávky v Bžanoch.

Občania ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Bžany majú cestu autobusom zdarma,

ale vstupné si platia sami.

Každý kto potrebuje zameniť eura, tak môže to urobiť na hranici v zmenárni v Maďarsku.

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";