Naliehavá výzva pre občanov, chatárov a vlastníkov ubytovacích zariadení

Pozri si tento link – fotogaléria:

https://www.domasacity.sk/sk/uvod/clanok/naliehava-vyzva-vsetkym-obcanom–chatarom-a-vlastnikom-ubytovacich-zariadeni-v-okoli-domase-

Naliehavá výzva a prosba všetkým občanom, chatárom a vlastníkom ubytovacích zariadení v okolí Domaše

 

24.02.2022 | Situácia na Ukrajine je vážna. Mnoho rodín z noci na ráno prišli o svoj majetok a musia s rodinami aj malými deťmi utekať pred vojnou do bezpečia, aby si zachránili vlastný život. Predstavte si, že by ste sa v takejto situácii z noci na ráno ocitli s Vašou rodinou aj Vy.

Na našich východných hraniciach sa očakáva veľký nárast vojnových utečencov prevažne s malými deťmi. Je našou povinnosťou podať im pomocnú ruku. Jednak preto, že je to náš sused a na strane druhej nikto nevie, či takúto pomoc nebude onedlho potrebovať tiež.

Obce z okolia Domaše, t.j. Bžany, Nová Kelča, Turany nad Ondavou, Holčíkovce, Kvakovce, Malá Domaša a Slovenská Kajňa vyzývajú svojich občanov, chatárov, ale aj prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, aby v prípade, že majú možnosť na dočasné ubytovanie, aby to nahlásili na svojom obecnom úrade.

Hľadá sa chata, izba v rodinnom dome, penzión, hotel a pod. Pozor, pôjde o dočasné, nie dlhodobé ubytovanie prevažne pre rodiny alebo matky s malými deťmi do času, kým nedôjde k ich presunu do štátom zriadených táborov.  O podrobnostiach Vás budeme informovať.

 

Za pomoc a solidaritu vopred ďakujeme.

 

Nahlasovať ubytovanie môžete:

 

Obec Bžany, t.č. 0915 966 775, obecbzany@gmail.com

 

Obec Turany nad Ondavou, t.č. 0907 554 223, obecturanyno@gmail.com

 

Obec Nová Kelča, t.č. 0918 460 311, starostka@novakelca.sk

 

Obec Holčíkovce, t.č. 057/488 71 40ocu@holcikovce.sk

 

Obec Kvakovce, t.č. 0918 513 324, kvakovcedomasa@gmail.com

 

Obec Malá Domaša, t.č. 0917 551 089, mdomasa@gmail.com

 

Obec Slovenská Kajňa, t.č. 057 44 94 159, obecnyurad@slovenskakajna.sk

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 29. mája 2023
Archív
";