Napojenie odberateľov internetu priamo vo firme JUKO – podmienky

Podmienky na stránke www.juko.sk

Telefonický kontakt na JUKO : 0905 416 567

Tlačiva potrebné k uzatvoreniu zmluvy : zmluva

podmienky zmluvy

cenník

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Utorok 19. októbra 2021
Archív
";