POZOR !!! Nové informácie ohľadom testovania obyvateľov obce Bžany a k.ú. Valkov

 

Usmernenia metodiky ozbrojených síl Slovenskej republiky.

 

Milí občania a chatári,

testovanie v obci Bžany sa bude konať v nedeľu 01.11.2020 v spoločenskej miestnosti obce Bžany.

Testovanie začína  od 7.00 hod  do 21.30 hod.

 

Deti od 10 do 15 rokov sa dostavia v doprovode s rodičmi s kartičkou poistenia.

Dospelí sa dostavia s dokladom totožnosti a kartičkou poistenia. 

 

Od 7.00 hod / čas sa môže aj posunúť , stále sa to mení/ sa budú testovať občania v obci Bžany na základe žiadosti t.j. zaslaného telefónneho čísla na obec Bžany.

Na základe tejto požiadavky sa dohodne určený čas na testovanie jednotlivých rodín.

UPOZORNENIE

V poobedňajších hodinách t.j. od 14.hod sa budú testovať chatári  z k.ú. Valkov .

Trvalý pobyt nie je podmienkou. 

Video ako prebieha testovanie:

https://www.youtube.com/watch?v=oTKriurg7Co&feature=youtu.be

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";