Nové opatrenia zo dňa 22.12.2020

Z dôvodu mimoriadnej a kritickej situácii v Nemocnici vo Svidníku zasadal krízový štáb na OÚ vo Svidníku.

 

Pre zamedzenie šírenia vírusu COVID-19 bolo nevyhnutné prijať prísnejšie opatrenia v rámci okresu Svidník a Stropkov. Z toho dôvodu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku nariadil opatrenia, ktoré sú uvedené v priloženej Vyhláške č. 54/2020,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Svidník a Stropkov. Pre zabezpečenie realizácie týchto opatrení Vás žiadame cestou miestnych informačných prostriedkov informovať občanov miest a obci o prijatých opatreniach. Taktiež Vás žiadame o týchto opatreniach informovať aj jednotlivé farnosti vo Vašej pôsobnosti.

 

 

Zákaz sa nevzťahuje na bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciu za účelom online vysielania.

Pokiaľ ide o vykonávanie spovede človeku, ktorý je v nebezpečenstve smrti, uvedené považujeme za nevyhnutný úkon, ktorý je povolený aj v rizikových prevádzkach akými sú zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a preto takáto služba by mala byť človeku napriek tejto situácii poskytnutá.

 

S pozdravom

 

Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA

regionálna hygienička

RÚVZ so sídlom vo Svidníku

089 01 Svidník

 

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";