Nový oznam ohľadom územného plánu !!!

Prajem dobré ráno, p. starosta zajtra to prerokovanie s organizáciami platí. Poprosím ale, aby ste zverejnili oznam, že verejné prerokovanie s verejnosťou poobede sa z dôvodu pandémie COVID-19 neuskutoční. Dajte to na stránku aj vyhláste rozhlasom. Verejnosť tak, ako je uvedené v oznámení má zverejnenú dokumentáciu na web stránke ako aj aj do nej môžu jednotlivo nahliadnuť na obecnom úrade.

Ďakujem, zajtra sa vidíme. Prezenčnú listinu podľa pokynov hygieny prinesiem.
S pozdravom Iveta Sabaková

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";