Sväté misie

Ľudové misie v Bžanoch

V dňoch 20.-28. október 2007 sa v Bžanoch uskutočnili sväté misie. Táto malá dedinka pri Domaši patrí ako filiálka do farnosti Lomné. Ani najstarší obyvatelia obce si nepamätali na ľudové misie, ktoré pred rokom 1950 robili misionári redemptoristi z Michaloviec či Stropkova. Veď ani nemohli, pretože misie sa v ich obci uskutočnili prvý raz. Niektorí sa zúčastnili svätých misií vo farskom chráme v Lomnom v roku 2004. Teraz však mali možnosť prežívať misie vo vlastnom chráme, ktorý má za patróna sv. Mikuláša.

Program sv. misií sa začal veľkou večierňou a privítaním misionárov o. Milana a o. Atanáza. Misionári sa dotkli základných tém ako Boh je láska, hriech, spoveď, večný život, Ježiš je Pán, Eucharistia, manželstvo, Mária, prostriedky spásy a modlitba. Za pozornosť určite stojí krížová cesta po dedine. Aj napriek hustému dažďu sme v krížovej ceste pokračovali vo viere, že Boh našu námahu požehná a aj vďaka našim modlitbám miestne spoločenstvo kresťanov prežije prebudenie.

V nedeľu sme zakončili sväté misie posviackou misijného kríža, ktorý bude pripomínať to všetko, čo sa v obci dialo počas svätých misií.

o. Daniel Atanáz Manzák

 

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";