Vianočný koncert 2015

Vianoce 2015 - príhovor

Fotogaléria vianoce 2015

 

Dňa 30. decembra sa v našej gréckokatolíckej cerkvi v Bžanoch uskutočnil koncert pod názvom ČARO VIANOC . V rámci série koncertov hudobná skupina Stropkoviani  tu odohrala benefičný koncert, ktorého celý výťažok bol poukázaný pre deti z Domčeka Božieho milosrdenstva v Stropkove.  Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prijali pozvanie a v neposlednom rade p. Jane Blanárovej, ktorá bola iniciátorkou tejto milej akcie.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 18. októbra 2021
Archív
";