Objednávky 2019

1/2019  SUC  - súbor

2/2019 Služba m.p. – súbor

3/2019 MADE – súbor

4/2019 SUC - súbor

5/2019 SUC – súbor

6/2019 Služba m.p. - súbor

7/2019 Služba m.p. – súbor

8/2019 Garden technik – súbor

9/2019 Služba m.p. - súbor

10/2019 Služba m.p.- súbor

11/2019 Služba m.p. – súbor

12/2019 Služba m.p. - súbor

13/2019 Služba m.p. – súbor

14/2019 VVS Svidník – súbor

15/2019 FEREX s.r.o. súbor

15/2019 Zahrajme sa - súbor

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 18. októbra 2021
Archív
";