Objednávky 2020

1/2020  CPS-   súbor

2/2020 Služba Stropkov - súbor

3/2020 SaUC Svidník – súbor

4/2020 Plutko, s.r.o.- súbor

5/2020 Plutko, s.r.o. – súbor

6/2020 M.A.Company - súbor

7/2020 SaUC Svidník- súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";