Objednávky 2021

1/2021 JM1 s.r.o.- súbor

2/2021 Ferex s.r.o. - súbor

3/2021 Plutko s.r.o. – súbor

4/2021 DHF Group.s.r.o. - súbor

5/2021 Elektrotransport CD- súbor

6/2021 Centrum polygrafických služieb - súbor  súbor

7/2021 Servis line s.r.o. - súbor

8/2021 MK hlas s.r.o. - súbor

9/2021 MK hlas s.r.o. – súbor

10/2021M. Labanc – súbor

11/2021 MK hlas – súbor

12/2021 MK hlas- súbor

13/2021 MK hlas - súbor

14/2021 Stavoprojekt – súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";