Uznesenia rok 2019

Uznesenie z rokovania OZ č. 3/2019 zo dňa 07.02.2019 – súbor

Uznesenie z rokovania OZ č. 4/2019 zo dňa 11.04.2019 – súbor

Uznesenie z rokovania OZ č. 5/2019 zo dňa 01.07.2019 – súbor

Uznesenie z rokovania OZ č.6/2019 zo dňa 12.09.2019 – súbor

Uznesenie z rokovania OZ č.7/2019 zo dňa 15.11.2019 -  súbor

Uznesenie z rokovania OZ č.8/2019 zo dňa 05.12.2019 - súbor

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 18. októbra 2021
Archív
";