Uznesenia rok 2020

Uznesenie z rokovania OZ č.1/2020 zo dňa 06.02.2020- súbor

Uznesenie z rokovania OZ č.2/2020 zo dňa 17.04.2020 – súbor

Uznesenie z rokovania OZ č. 3/2020 zo dňa 26.05.2020- súbor

Uznesenie z rokovania OZ č. 4/2020 zo dňa 03.09.2020 – súbor

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 18. októbra 2021
Archív
";