Kategórie
Obecné zastupiteľstvo
Starosta:
Ladislav Vrabeľ

Poslanci :
Juraj Kasarda
Simona Jakubová
Darina Klebanová
Miroslav Tarabčák
Ing. Miloš Vrabeľ
Najnovšie komentáre
  Správy - 24 Hod
  Počasie
  TOPlist SEO Rozcestník

  Verejné obstarávanie

  Aktuálne výzvy rok 2019, 2020

   

  Detské ihrisko v rekreačnej oblasti   zverejnené 12.09.2019

  - výzva na predkladanie ponúk - súbor

  - výkaz výmer – súbor

  - Návrh – Zmluva o dielo - súbor

  Zápisnica z vyhodnotenie predložených ponúk - súbor

   

  Rekonštrukcia budovy turistického informačného centra, k.ú. Valkov zverejnené

  17.02.2020

  - výzva na predkladanie ponúk- súbor

  - návrh na plnenie kritéria- súbor

  - súhlas so spracovaním osobných údajov- súbor

  - návrh zmluvy- súbor

  - rekapitulácia - súbor

  Zápisnica z vyhodnotenia predložených ponúk – súbor

   

  Domaša Valkov – SMS Parkovanie zverejnené 09.06.2020

  - výzva na predkladanie ponúk- súbor

  - návrh na plnenie kritéria – súbor

  - súhlas so spracovaním osobných údajov - súbor

  Zápisnica z vyhodnotenia predložených ponúk – súbor

  Nabíjacia stanica pre elektromobily v Bžanoch , k.ú.. Valkov – zverejnené 27.07.2020

  - výzva na predkladanie ponúk - súbor

  - návrh na plnenie kritéria- súbor

  - súhlas so spracovaním osobných údajov – súbor

  Nabíjacia stanica pre elektromobily v Bžanoch, k.ú. Valkov – opakovaná výzva zverejnená 12.08.2020 

  - výzva na predkladanie ponuk - súbor

  - návrh na plnenie kritéria- súbor

  - súhlas so spracovaním osobných údajov- súbor

  -zápisnica z vyhodnotenia predložených ponúk -súbor

  Streda 25. novembra 2020
  Archív
  ";