Kategórie
Obecné zastupiteľstvo
Starosta:
Ladislav Vrabeľ

Poslanci :
Juraj Kasarda
Simona Jakubová
Darina Klebanová
Miroslav Tarabčák
Ing. Miloš Vrabeľ
Najnovšie komentáre
  Správy - 24 Hod
  Počasie
  TOPlist SEO Rozcestník

  VZN na rok 2019

  VZN 1/2019 – o poskytovaní  dotácií z rozpočtu obce - pdf

  VZN 2/2019 – zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bžany -pdf

  VZN 3/2019 – doplnok k VZN č. 1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti - pdf

  VZN 4/2019 – o dočasnom parkovaní vozidiel - pdf

  VZN 5/2019 – požiarny poriadok obce Bžany - pdf

  VZN 6/2019 -doplnok k VZN č.2/2016 poplatok TKO - pdf

  Utorok 24. novembra 2020
  Archív
  ";