Zápisnice rok 2018

Zápisnica z rokovania OZ č.1/2018 zo dňa 11.01.2018 – súbor

Zápisnica z rokovania OZ č.2/2018 zo dňa 07.03.2018 – súbor

Zápisnica z rokovania OZ č.3/2018 zo dňa 02.05.2018 - súbor

Zápisnica z rokovania OZ č.4/2018 zo dňa 16.07.2018 - súbor

Zápisnica z rokovania OZ č. 5/2018 zo dňa 10.10.2018 – súbor

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ č.1/2018 zo dňa 04.12.2018 -súbor

Zápisnica z rokovania OZ č. 2/2018 zo dňa 13.12.2018 - súbor

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 18. októbra 2021
Archív
";