Zápisnice rok 2019

Zápisnica z rokovania OZ č. 3/2019 zo dňa 07.02.2019 - súbor

Zápisnica z rokovania OZ č. 4/2019 zo dňa 11.04.2019 – súbor

Zápisnica z rokovania OZ č. 5/2019 zo dňa 01.07.2019- súbor

Zápisnica z rokovania OZ č. 6/2019 zo dňa 12.09.2019 – súbor

Zápisnica z vyhodnotenia predaja majetku obce Bžany formou obchodno verejnej súťaže  zo dňa 5.11.2019 - súbor

Zápisnica z rokovania OZ č. 7/2019 zo dňa 15.11.2019 - súbor

Zápisnica z rokovania OZ č.8/2019 zo dňa 05.12.2019 – súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Piatok 24. marca 2023
Archív
";