Zápisnice rok 2017

Zápisnice OZ zo dňa 06.02.2017 - súbor

Zápisnice OZ zo dňa 05.04.2017 - súbor

Zápisnice OZ zo dňa 30.05.2017 - súbor

Zápisnice OZ zo dňa 15.08.2017 - súbor

Zápisnica OZ zo dňa 02.11.2017 – súbor

Zápisnica OZ zo dňa 12.12.2017 - súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";