Zápisnice rok 2020

Zápisnica z vyhodnotenia predaja majetku obce Bžany formou obchodno verejnej súťaže  zo dňa 02.01.2020 – súbor

Zápisnica z rokovania OZ č.1/2020 zo dňa 06.02.2020 -  súbor

Zápisnica z vyhodnotenia predaja majetku obce Bžany formou obchodno verejnej súťaže  zo dňa 16.04.2020 -súbor

Zápisnica z rokovania OZ č.2/2020 zo dňa 17.04.2020 – súbor

Zápisnica z rokovania OZ č.3/2020 zo dňa 26.05.2020- súbor

Zápisnica z rokovania OZ č.4/2020 zo dňa 03.09.2020 - súbor

Zápisnica z rokovania OZ č.5/2020 zo dňa 26.11.2020 -  súbor

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 18. októbra 2021
Archív
";