Zápisnice rok 2021

Zápisnica z rokovania OZ č.1/2021 zo dňa 12.02.2021-súbor

Zápisnica z vyhodnotenia predaja majetku obce Bžany formou obchodno verejnej súťaže  zo dňa 06.05.2021 -  súbor

Zápisnica a uznesenie z OZ č.2/2021 zo dňa  05.05.2021  – súbor

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 26. júla 2021
Archív
";