Zápisnice rok 2021

Zápisnica z rokovania OZ č.1/2021 zo dňa 12.02.2021-súbor

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 17. mája 2021
Archív
";