Zápisnice, uznesenia 2021

Zápisnica z rokovania OZ č.1/2021 zo dňa 12.02.2021-súbor

Uznesenie z rokovania OZ č. 1/2021 zo dňa 12.02.2021 - súbor

Zápisnica z vyhodnotenia predaja majetku obce Bžany formou obchodno verejnej súťaže  zo dňa 06.05.2021 -  súbor

Zápisnica a uznesenie z OZ č.2/2021 zo dňa  05.05.2021  - súbor

Zápisnica z vyhodnotenia predaja majetku obce Bžany formou obchodno verejnej súťaže  zo dňa 04.08.2021- súbor

Zápisnica a uznesenie z OZ č.3/2021 zo dňa  20.08.2021  – súbor

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Utorok 19. októbra 2021
Archív
";