Zmluvy 2016

Zverejnené:           Číslo:           Zmluvná strana: 

26.01.2016            1/2016         Kapitančíková                    kúpna zmluva

01.02.2016            2/2016        Národný projekt          zmluva o spolupráci

25.02.2016            3/2016        Strategia Regio, s.r.o. zmluva

18.03.2016            4/2016        Orečný Peter                kúpna zmluva

24.03.2016            5/2016       Dohoda o posk. príspevku §50j     pdf

04.04.2016           6/2016        Peter Demjan                 kúpna zmluva

11.05.2016            7/2016        Natur Pack, a.s.            zmluva

16.05.2016           8/2016       Ing. Andrej  Goliáš        kúpna zmluva

24.05.2016           9/2016     MUDr. Marek Mantič    kúpna zmluva

30.05.2016          10/2016    Potocký                              kúpna zmluva

30.05.2016          11/2016     JUDr. Čurila                    kúpna zmluva

01.06.2016           12/2016    Dohoda 16/39/52A/83           pdf

07.06.2016          13/2016     Pravoslávna cirkevná obec       pdf

07.06.2016          14/2016     Pravosl. cirk. obec Bžany         pdf

10.06.2016          15/2016      Igor Široký                   nájomná zmluva

10.06.2016          16/2016     Gréckokatolícka cirkev        zmluva

10.06.2016          17/2016     Iplast                                        zmluva

10.06.2016          18/2016     Edyd Holovač               kúpna zmluva

15.06.2016          19/2016      PhDr. Markovičová    zmluva VB

17.06.2016          20/2016      SIEA                              dodatok k zmluve

23.06.2016          21/2016      Ing. Skurka                  kúpna zmluva

29.06.2016          22/2016      Maťaš R.                     kúpna zmluva

03.08.2016         23/2016      Ing. Gmitro                kúpna zmluva

08.08.2016         24/2016      Ľ.Koštiaľ                     kúpna zmluva

09.08.2016         25/2016      Dachcom s.r.o.           kúpna zmluva

17.08.2016          26/2016     Janovič- Lechman     kúpna zmluva

12.09.2016          27/2016     MVDr. Smaržík          kúpna zmluva

13.09.2016          28/2016     Marián Puhák            kúpna zmluva

30.09.2016         29/2016     Daniel Dadej               nájomná zmluva

30.09.2016         30/2016     Milan Groško             zmluva o službách

30.09.2016         31/2016     Jurčišinová Nadežda   kúpna zmluva

10.10.2016         32/2016     Paranič                          kúpna zmluva

20.10.2016        33/2016      DEUS                            dodatok k zmluve

25.10.2016        34/2016      Mgr. R. Kudič             kúpna zmluva

27.10.2016        35/2016     Zmluva škol. obvod      pdf

27.10.2016       36/2016      Mgr. P. Gombár           kúpna zmluva

7.11.2016          37/2016      F.Kravec                       kúpna zmluva

15.11.2016        38/2016     Dombud                      zmluva o dielo

15.11.2016        39/2016     Generali                     poistná zmluva

22.11.2016        40/2016    J. Marcinčin             nájomná zmluva

22.11.2016         41/2016    J. Straka                    kúpna zmluva

22.11.2016         42/2016    J. Feltovič                   kúpna zmluva

24.11.2016         43/2016     UPSVaR Stropkov   Dohoda

28.11.2016        44/2016     MJM Group               zmluva o dielo

15.12.2016        45/2016   Ptašinský                     kúpna zmluva

15.12.2016        46/2016   J.Spišák                       kúpna zmluva

15.12.2016        47/2016  Ing. Girman                kúpna zmluva

20.12.2016        48/2016 Greckokatolícka cirkev     zmluva

21.12.2016         49/2016   J. Petrík                      kúpna zmluva

29.12.2016         50/2016  Senajová                    kúpna zmluva

 

 

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Piatok 24. marca 2023
Archív
";