Zmluvy 2017

17.01.2017   1/2017   Vladimír Varali       kúpna zmluva

25.01.2017  2/2017  Cirkevná zákl. škola            zmluva

27.01.2017  3/2017   Služba m.p.Stropkov          zmluva

27.01.2017  4/2017   Služba m.p. Stropkov         zmluva

27.01.2017  5/2017   Anna Kohutová       kúpna zmluva

31.01.2017  6/2017   Ing. P. Orečný         kúpna zmluva

31.01.2017  7/2017  Základná škola                     zmluva

07.03.2017  8/2017  Mesto Stropkov       kúpna zmluva

21.03.2017  9/2017 Ing. Orečný  M.       kúpna zmluva

09.05.2017 10/2017 Pravoslávna cirk. obec      zmluva

23.05.2017 11/2017  Ján Mikolaj            kúpna zmluva

25.05.2017  12/2017 Ing. Zakovič           kúpna zmluva

30.05.2017  13/2017 MOAD, s.r.o.        zmluva o dielo

02.06.2017 14/2017 VOITON                reklamná spolupráca

02.06.2017  15/2017  TWINLOGY       zmluva

05.06.2017  16/2017 P.Mižík                 kúpna zmluva

25.07.2017  17/2017 EC – EDMA        rámcová zmluva

22.08.2017 18/2017 Ing. Suvák           kúpna zmluva

22.08.2017  19/2017 Ľ. Lorinc            kúpna zmluva

19.09.2017 20/2017 SPP               zmluva o pripojení

27.09.2017  21/2017  R. Takáč            kúpna zmluva

2.10.2017 22/2017 Ing. Lorinc           kúpna zmluva

2.10.2017 23/2017 Ing. Pavúk           zmluva o dielo

6.10.2017 24/2017 Generali            poistná zmluva

11.10.2017 25/2017 A. Faktorová     kúpna zmluva

18.10.2017 26/2017 Kasprišinová    kúpna zmluva

27.10.2017 27/2017 Ing. Potoma     kúpna zmluva

31.10.2017 28/2017  Gonšenica       kúpna zmluva

02.11.2017 29/2017 J. Blichár         kúpna zmluva

14.11.2017 30/2017 Ptašinský         kúpna zmluva

15.11.2017 31/2017  Cirkev Valkov      dotácia

21.11.2017 32/2017 PD Ondava       zmluva o dielo

22.11.2017 33/2017 C.Kurilla         kúpna zmluva

23.11.2017 34/2017 Pravoslávna cirkev  dotácia

4.12.2017   35/2017 J. Harviš         kúpna zmluva

4.12.2017  36/2017  I.Kinčák         kúpna zmluva

18.12.2017 37/2017 Mgr. Kasardová   dohoda

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";