Kategórie
Obecné zastupiteľstvo
Starosta:
Ladislav Vrabeľ

Poslanci :
Juraj Kasarda
Simona Jakubová
Darina Klebanová
Miroslav Tarabčák
Ing. Miloš Vrabeľ
Najnovšie komentáre
  Správy - 24 Hod
  Počasie
  TOPlist SEO Rozcestník

  Zmluvy 2018

  11.01.2018    1/2018 Služba Stropkov       zmluva

  11.01.2018    2/2018 Služba Stropkov      zmluva

  15.02.2018   3/2018  Mesto Stropkov      zmluva

  20.02.2018  4/2018  Natur – Pack         dodatok

  14.03.2018  5/2018  Ing. Kasič               zmluva

  29.03.2018 6/2018 D. Ivanisko             zmluva

  12.04.2018 7/2018 Pôdoh. pl. agentúra  zmluva

  19.04.2018 8/2018  Ing. A. Pavuk        zmluva

  04.05.2018 9/2018    VSD                    zmluva VB

  04.05.2018 10/2018 MEDIINVEST       zmluva

  11.05.2018  11/2018 SVP , š.p.             protokol

  21.05.2018 12/2018   Cirkevná škola   zmluva

  21.05.2018  13/2018  PaedDr. Baslár  zmluva

  21.05.2018 14/2018 Štefanik a spol.  zmluva

  24.05.2018  15/2018  M. Mušinský   zmluva

  01.06.2018 16/2018 Nový Domov Vranov zmluva

  04.06.2018 17/2018 Pravoslávna cirkevná obec dotácia

  07.06.2018 18/201/ Pôdohosp. plat. agentúra – dodatok

  08.06.2018 19/2018 Gréckokat.cirkevná obec – dotácia

  11.06.2018  20/2018  Prima banka - zmluva

  11.06.2018  21/2018   Prima Banka - zmluva

  14.06.2018 22/2018 M.Potocký – nájomná zmluva

  14.06.2018 23/2018 Kravec – zmluva

  25.06.2018 24/2018 Generali – zmluva

  27.06.2018 25/2018 SVP - protokol

  28.06.2018 26/2018 Baranová – zmluva

  19.07.2018 27/2018 Mgr. Sukovská- zmluva

  27.07.2018 28/2018 Ing. Breda – zmluva

  31.07.2018 29/2018 Kasarda - zmluva

  01.08.2018 30/2018 Jakubová – zmluva

  01.08.2018 31/2018 Dohoda č. 18/39/52A/114

  06.08.2018 32/2018 R. Takáč - zmluva

  06.08.2018 33/2018 Bc. Kasič -zmluva

  06.08.2018 34/2018 Mgr. Rothová – zmluva

  08.08.2018  35/2018 Blanárová – zmluva

  08.08.2018 36/2018 PhDr. Vook – zmluva

  16.08.2018 37/2018 Ing. Brendzová – zmluva

  21.08.2018 39/2018 J. Adamkovič - zmluva

  23.08.2018 40/2018 Ing. Nemec – zmluva

  06.09.2018 41/2018 Obec Bžany - zmluva

  14.09.2018 42/2018  Kasič – zmluva

  14.09.2018 43/2018 MADE - zmluva

  14.09.2018 44/2018 P.Ličko - zmluva

  17.09.2018 45/2018 Marcinčin - zmluva

  17.09.2018 46/2018 Ing. Pechs – zmluva

  17.09.2018 47/2018 STRABAG - zmluva

  17.09.2018 48/2018 D. D. -zmluva

  25.09.2018 49/2018 D. Gonšenica – zmluva

  25.09.2018 50/2018 P. Smutný – zmluva

  28.09.2018 51/2018 H+EKO – zmluva

  09.10.2018 52/2018 Zmluva o zriadení VB

  05.11.2018 53/2018 Kúpna zmluva – súbor

  15.11.2018 54/2018 Zmluva o zriadení VB

  22.11.2018 55/2018 Nájomná zmluva - pdf

  Pondelok 23. novembra 2020
  Archív
  ";