Zmluvy 2018

11.01.2018    1/2018 Služba Stropkov       zmluva

11.01.2018    2/2018 Služba Stropkov      zmluva

15.02.2018   3/2018  Mesto Stropkov      zmluva

20.02.2018  4/2018  Natur – Pack         dodatok

14.03.2018  5/2018  Ing. Kasič               zmluva

29.03.2018 6/2018 D. Ivanisko             zmluva

12.04.2018 7/2018 Pôdoh. pl. agentúra  zmluva

19.04.2018 8/2018  Ing. A. Pavuk        zmluva

04.05.2018 9/2018    VSD                    zmluva VB

04.05.2018 10/2018 MEDIINVEST       zmluva

11.05.2018  11/2018 SVP , š.p.             protokol

21.05.2018 12/2018   Cirkevná škola   zmluva

21.05.2018  13/2018  PaedDr. Baslár  zmluva

21.05.2018 14/2018 Štefanik a spol.  zmluva

24.05.2018  15/2018  M. Mušinský   zmluva

01.06.2018 16/2018 Nový Domov Vranov zmluva

04.06.2018 17/2018 Pravoslávna cirkevná obec dotácia

07.06.2018 18/201/ Pôdohosp. plat. agentúra – dodatok

08.06.2018 19/2018 Gréckokat.cirkevná obec – dotácia

11.06.2018  20/2018  Prima banka - zmluva

11.06.2018  21/2018   Prima Banka - zmluva

14.06.2018 22/2018 M.Potocký – nájomná zmluva

14.06.2018 23/2018 Kravec – zmluva

25.06.2018 24/2018 Generali – zmluva

27.06.2018 25/2018 SVP - protokol

28.06.2018 26/2018 Baranová – zmluva

19.07.2018 27/2018 Mgr. Sukovská- zmluva

27.07.2018 28/2018 Ing. Breda – zmluva

31.07.2018 29/2018 Kasarda - zmluva

01.08.2018 30/2018 Jakubová – zmluva

01.08.2018 31/2018 Dohoda č. 18/39/52A/114

06.08.2018 32/2018 R. Takáč - zmluva

06.08.2018 33/2018 Bc. Kasič -zmluva

06.08.2018 34/2018 Mgr. Rothová – zmluva

08.08.2018  35/2018 Blanárová – zmluva

08.08.2018 36/2018 PhDr. Vook – zmluva

16.08.2018 37/2018 Ing. Brendzová – zmluva

21.08.2018 39/2018 J. Adamkovič - zmluva

23.08.2018 40/2018 Ing. Nemec – zmluva

06.09.2018 41/2018 Obec Bžany - zmluva

14.09.2018 42/2018  Kasič – zmluva

14.09.2018 43/2018 MADE - zmluva

14.09.2018 44/2018 P.Ličko - zmluva

17.09.2018 45/2018 Marcinčin - zmluva

17.09.2018 46/2018 Ing. Pechs – zmluva

17.09.2018 47/2018 STRABAG - zmluva

17.09.2018 48/2018 D. D. -zmluva

25.09.2018 49/2018 D. Gonšenica – zmluva

25.09.2018 50/2018 P. Smutný – zmluva

28.09.2018 51/2018 H+EKO – zmluva

09.10.2018 52/2018 Zmluva o zriadení VB

05.11.2018 53/2018 Kúpna zmluva – súbor

15.11.2018 54/2018 Zmluva o zriadení VB

22.11.2018 55/2018 Nájomná zmluva - pdf

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Piatok 24. marca 2023
Archív
";