Zmluvy 2019

16.01.2019   1/2019 Služba m.p. Stropkov – zmluva

16.01.2019   2/2019 Služba  m.p. Stropkov - zmluva

25.01.2019  3/2019 UPSVaR Stropkov - dohoda

04.02.2019 4/2019 Zmluva mesto Stropkov - zmluva

05.02.2019 5/2019 Natur -  Pack -dodatok

05.02.2019 6/2019 Správa a údržba ciest – dohoda

04.04.2019 7/2019 Marcinčin -dohoda

22.05.2019 8/2019 Zmluva o posk. právnej pomoci - pdf

2.05.2019 9/2019  Kúpna zmluva  – pdf

8.06.2019 10/2019 Zmluva o dielo - pdf

18.06.2019 11/2019 Dodatok k zmluve – pdf

10.07.2019 12/2019 Zmluva o zriadení VB- pdf

19.07.2019 13/2019 Zmluva o zriadení šk.o. – pdf

19.07.2019 14/2019 Dohoda číslo 19/39/52A/93 – pfd

09.09.2019 15/2019 Dodatok IA MPSVR SR - pdf

25.09.2019 16/2019 Ing. J. Adamkovič – pdf

11.10.2019 17/2019 Cirkevná zákl. škola – pdf

11.10.2019 18/2019 Zmluva o dielo – pdf

5.11.2019 19/2019 Zmluva o poskyt. dotácie - pdf

19.11.2019 20/2019 Zmluva o účte -pdf

19.11.2019 21/2019 Zmluva o úvere – pdf

17.12.2019 22/2019  SPŠS zmluva - pdf

19.12.2019 23/2019 RVaPS zmluva -pdf

20.12.2019 24/2019 Medvecová zmluva - pdf

20.12.2019 25/2019 Potoma zmluva- pdf

31.12.2019 26/2019 MobileTech, s.r.o. - pdf

 

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";