Zmluvy 2021

18.01.2021 1/2021 Služba m.p. - súbor

18.01.2021 2/2021 Služba m.p.- súbor

28.01.2021 3/2021 Zmluva o poskyt. služieb- súbor

19.02.2021  4/2021 Dodatok Natur-pack – súbor

23.02.2021 5/2021 Zmluva o dielo Boskov s.r.o. - súbor

26.02.2021 6/2021 Zmluva o budúcej zmluve VSE – súbor

05.03.20201 7/2021  Mandátna zmluva – súbor

08.03.2021 8/2021 Kúpna zmluva Dudáš – súbor pdf

08.03.2021 9/2021 Kúpna zmluva Štefaňák - súbor pdf

28.12.2021 10/2021 Dodatok k zmluve – súbor

08.03.2021 10/2021 Kúpna zmluva Nemec - súbor pdf

08.03.2021 11/2021 Kúpna zmluva Orečný – súbor pdf

09.03.2021 12/2021 Zmluva o združ. dodávke – súbor

11.03.2021 13/2021 Kúpna zmluva Babej- súbor pdf

11.03.2021 14/2021 Kúpna zmluva Široký - súbor pdf

11.03.2021 15/2021 Kúpna zmluva Kuleša – súbor pdf

11.03.2021 16/2021 Kúpna zmluva Medvecová - súbor pdf

15.03.2021 17/2021 Kúpna zmluva Micheľ – súbor pdf

15.03.2021 18/2021 Kúpna zmluva Štofík - súbor pdf

15.03.2021 19/2021 Kúpna zmluva Baloga – súbor pdf

15.03.2021 20/2021 Kúpna zmluva Flešár – súbor pdf

17.03.2021 21/2021 Kúpna zmluva Telepovský - súbor pdf

17.03.2021 22/2021 Kúpna zmluva Vujadinovičová – súbor pdf

17.03.2021 23/2021 Kúpna zmluva Šarina – súbor pdf

18.03.2021 24/2021 Dodatok zmluvy o výpožičke – súbor

28.04.2021 25/2021 Kúpna zmluva  Vaňo – súbor  pdf

29.04.2021 26/2021 Darovacia zmluva – súbor

8.6.2021 27/2021 NASES zmluva – súbor

1.07.2021 28/2021 Dohoda č.21/39/054/125- súbor

1.07.2021 29/2021 Zmluva o spolupráci – súbor

08.07.2021 30/2021 Kúpna zmluva os. auto - súbor

26.07.2021 31/2021 Zmluva o dielo - súbor

26.07.2021 32/2021 Dodatok k licenčnej zmluve- súbor

26.07.2021 33/2021 Dodatok k zmluve - súbor

29.07.2021 34/2021 Zmluva o budúcej zmluve VD- súbor

16.09.2021 35/2021 Kúpna zmluva nákl. auto – súbor

29.09.2021 36/2021 Kúpna zmluva Harmada- súborpdf

29.09.2021 37/2021 Kúpna zmluva Havrilla – súbor- pdf

29.09.2021 38/2021 Kúpna zmluva Rudová – súbor- pdf

06.10.2021 39/2021  Kúpna zmluva Porkoláb - súborpdf

18.10.2021 40/2021 Zmluva J. Adamkovič - súbor

20.10.2021 41/2021 Zmluva Vuľcha - súborpdf

27.10.2021 42/2021 Dodatok IAMPSVaR – súbor

27.10.2021 43/2021 Dodatok IAMPSVaR - súbor

09.11.2021  44/2021 Zmluva o poskyt. služieb- súbor

10.11.2021 45/2021 Kupna zmluva Majirský- súbor- pdf

19.11.20201 46/2021 Memorandum o vzájomnej spolupráci- súbor 1    súbor 2

6.12.2021 47/2021 Kúpna zmluva Nemec - súbor  pdf

6.12.2021 48/2021 Kúpna zmluva Medvecová – súbor pdf

6.12.2021 49/2021 Kúpna zmluva Špilár – súbor pdf

6.12.2021 50/2021 Kúpna zmluva Hirčková- súbor  pdf

08.12.2021 51/2021 Kúpna zmluva Bošelová – súbor  pdf

10.12.2021 52/2021 Kúpna zmluva Bernasovská – súbor pdf

15.12.2021 53/2021 Kúpna zmluva Hudák a spol. – súbor  pdf

28.12.2021 54/2021 Kúpna zmluva Fedorišin - súbor  pdf

28.12.2021 55/2021 Dodatok k zmluve- súbor

28.12.2021 56/2021 Dohoda č.21/39/012/27 – súbor- súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";