Zmluvy 2021

18.01.2021 1/2021 Služba m.p. - súbor

18.01.2021 2/2021 Služba m.p.- súbor

28.01.2021 3/2021 Zmluva o poskyt. služieb- súbor

19.02.2021  4/2021 Dodatok Natur-pack – súbor

23.02.2021 5/2021 Zmluva o dielo Boskov s.r.o. - súbor

26.02.2021 6/2021 Zmluva o budúcej zmluve VSE – súbor

05.03.20201 7/2021  Mandátna zmluva – súbor

08.03.2021 8/2021 Kúpna zmluva Dudáš – súbor pdf

08.03.2021 9/2021 Kúpna zmluva Štefaňák - súbor pdf

08.03.2021 10/2021 Kúpna zmluva Nemec - súbor pdf

08.03.2021 11/2021 Kúpna zmluva Orečný – súbor pdf

09.03.2021 12/2021 Zmluva o združ. dodávke – súbor

11.03.2021 13/2021 Kúpna zmluva Babej- súbor pdf

11.03.2021 14/2021 Kúpna zmluva Široký - súbor pdf

11.03.2021 15/2021 Kúpna zmluva Kuleša – súbor pdf

11.03.2021 16/2021 Kúpna zmluva Medvecová - súbor pdf

15.03.2021 17/2021 Kúpna zmluva Micheľ – súbor pdf

15.03.2021 18/2021 Kúpna zmluva Štofík - súbor pdf

15.03.2021 19/2021 Kúpna zmluva Baloga – súbor pdf

15.03.2021 20/2021 Kúpna zmluva Flešár – súbor pdf

17.03.2021 21/2021 Kúpna zmluva Telepovský - súbor pdf

17.03.2021 22/2021 Kúpna zmluva Vujadinovičová – súbor pdf

17.03.2021 23/2021 Kúpna zmluva Šarina – súbor pdf

18.03.2021 24/2021 Dodatok zmluvy o výpožičke – súbor

28.04.2021 25/2021 Kúpna zmluva  Vaňo – súbor  pdf

29.04.2021 26/2021 Darovacia zmluva – súbor

8.6.2021 27/2021 NASES zmluva – súbor

1.07.2021 28/2021 Dohoda č.21/39/054/125- súbor

1.07.2021 29/2021 Zmluva o spolupráci – súbor

08.07.2021 30/2021 Kúpna zmluva os. auto - súbor

26.07.2021 31/2021 Zmluva o dielo - súbor

26.07.2021 32/2021 Dodatok k licenčnej zmluve- súbor

26.07.2021 33/2021 Dodatok k zmluve - súbor

29.07.2021 34/2021 Zmluva o budúcej zmluve VD- súbor

16.09.2021 35/2021 Kúpna zmluva nákl. auto – súbor

29.09.2021 36/2021 Kúpna zmluva Harmada- súborpdf

29.09.2021 37/2021 Kúpna zmluva Havrilla – súbor- pdf

29.09.2021 38/2021 Kúpna zmluva Rudová – súbor- pdf

06.10.2021 39/2021  Kúpna zmluva Porkoláb - súborpdf

18.10.2021 40/2021 Zmluva J. Adamkovič - súbor

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 18. októbra 2021
Archív
";