Zmluvy 2023

Všetky zmluvy sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv

13.01.2023   1/2023 - Prima banka – súbor

13.01.2023   2/2023 – Generali - súbor

16.01.2023   3/2023 – Kúpna zmluva Zakovič - súborsúbor

17.01.2023   4/2023 – Kúpna zmluva Ibeldeková - súborsúbor

17.01.2023   5/2023 – Kúpna zmluva Migaš – súborsúbor

17.01.2023   6/2023 – Zmluva Služba m. p.  Stropkov – súbor

18.01.2023   7/2023 – Kúpna zmluva Kohút - súborsúbor

18.01.2023  8/2023 – Kúpna zmluva Matta - súbor - súbor

18.01.2023  9/2023 – Kúpna zmluva Štefaňák- súbor -súbor

18.01.2023 10/2023 – Kúpna zmluva Matejčíková - súbor-súbor

23.01.2023 11/2023 – Zmluva – obec Bžany – súbor

26.01.2023 12/2023 – Kúpna zmluva Balog – súbor – súbor

01.02.2023 13/2023 – Zmluva o manažmente projektu- súbor

20.02.2023 14/2023- Zmluva o poskytnutí nenavr. fin. príspevku- súborsúbor - súborsúbor

21.02.2023 15/2023 – Dohoda o urovnaní Gréckokatolícka cirkev v SR- súborsúbor - súbor -súbor

01.03.2023 16/2023- Dohoda č.23/39/054/67 - súbor

16.03.2023  17/2023 – Dodatok č.5 – súbor

16.03.2023 18/2023 – Zmluva o poskytovaní služieb – súbor

27.03.2023 19/2023 – Kúpna zmluva Bartoš - súbor -súbor

27.03.2023 20/2023 – Kúpna zmluva DP Lomné- súbor-súbor

27.03.2023 21/2023 – Kúpna zmluva Kreheľ …- súbor - súbor

29.03.2023 22/2023 – Kúpna zmluva Ruščianský- súbor -súbor

29.03.2023 23/2023- Kúpna zmluva Mičo- súborsúbor

12.04.2023 24/2023 – Zmluva o poskytnutí služieb – súbor

17.04.2023 25/2023 – Zmluva o dielo – súbor

04.05.2023 26/2023 – Kúpna zmluva  Berík – súbor

04.05.2023 27/2023 – Dobrovoľná požiarna ochrana- súbor

06.06.2023 28/2023 – Dodatok  Implea- súbor

06.06.2023 29/2023- Zmluva o dielo – súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";