Zmluvy 2013

Zoznam zmlúv uložených v pdf súboroch.
Zverejnené číslo zmluvná strana
 28.1.2013  1/2013  Iveta Jaškaničová kúpna zmluva
 28.1.2013  2/2013  PhDr. Peter Fečko PhD. kúpna zmluva
 28.1.2013  3/2013  Ing. Ján Sas kúpna zmluva
 17.2.2013  4/2013  Ing. Michal Girman kúpna zmluva
 17.2.2013  5/2013  Služba, mestský podnik Stropkov zmluva
 2.5.2013  6/2013  JUDr. Peter Kimák kúpna zmluva
 11.6.2013  7/2013  Eva Petričková kúpna zmluva
 27.8.2013  8/2013  Automape s.r.o. kúpna zmluva
 27.8.2013  9/2013  Ing. Juraj Dančišín kúpna zmluva
 27.8.2013 10/2013  Ekoaudítor s.r.o. zmluva
 27.8.2013 11/2013  Made s.r.o. zmluva
 27.8.2013 12/2013  Slovenský vodohospodársky podnik š.p. zmluva o dielo
 27.8.2013 13/2013  Služba, mestský podnik Stropkov zmluva
 11.9.2013 14/2013  Rekrea s.r.o. kúpna zmluva
 11.9.2013 15/2013  Ján Štiavnický kúpna zmluva
 22.10.2013 16/2013  Ing. Dušan Kačmár kúpna zmluva
 22.10.2013 17/2013  Ing. Jozef Regeci kúpna zmluva
 11.11.2013 18/2013  Ján Vľucha kúpna zmluva
 11.11.2013 19/2013  Východoslovenská vodárenská spol. a.s. dodatok k zmluve
 4.12.2013 20/2013  Ján Balogáč kúpna zmluva
 4.12.2013 21/2013  Zuzana Gancarčíková kúpna zmluva
 20.12.2013 22/2013  Renáta Vašková kúpna zmluva
 27.12.2013 23/2013  Dodatok č.1 2013/101/2012/2-5.0/V dodatok k zmluve

 

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";