Zmluvy 2015

Zoznam zmlúv uložených v pdf súboroch.
Zverejnené číslo zmluvná strana
08.01.2015  1/2015     Družstvo podielnikov Lomné  kúpna zmluva
   12.01.2015  2/2015     Fúra s.r.o.- nakladanie s odpadmi  zmluva
13.01.2015  3/2015     PhDr. Jana Pitková  kúpna zmluva
27.01.2015  4/2015     Úrad práce, sociálnych vecí a rodina  dohoda
     04.02.2015  5/2015     Dátové centrum obcí a miest  zmluva 
16.02.2015  6/2015     Ing. Michal Balog kúpna zmluva 
16.02.2015  7/2015      Sl. inovačná a energ. agentúra  dodatok
27.02.2015  8/2015    Separovaný zber  zmluva
17.03.2015  9/2015     Finem  zmluva
09.04.2015 10/2015    Dohoda §54  dohoda
22.04.2015  11/2015    Nájomná zmluva Hrabko  nájomná zmluva
23.04.2015  12/2015    Ekoauditor, spol. s.r.o.  zmluva
23.04.2015  13/2015    Generali -poistenie budov  poistná zmluva
12.05.2015  14/2015    Mgr. Jozef Kaňuk  kúpna zmluva
14.05.2015  15/2015    Bc Michal Kasič  kúpna zmluva
21.05.2015  16/2015   Eltodo osvetlenie  zmluva o dielo
26.05.2015  17/2015  Ing. Karol Petz mandátna zmluva
29.05.2015  18/2015  Správa a údržba ciest  zmluva
 02.06.2015  19/2015  Iveta Ondarišinová  zmluva o dielo
08.06.2015  20/2015  Martin Kizák  dar. zmluva
08.06.2015  21/2015  Obec Miňovce  kúpna zmluva
19.06.2015 22/2015  Obec Miňovce  kúpna zmluva
24.06.2015  23/2015  Služba Stropkov  vývoz TKO
30.06.2015  24/2015  Prima banka Slovensko  zmluva
02.07.2015  25/2015  Irena Marcinová  nájomná zmluva

07.07.2015  26/2015 PhDr. Gabriela Lukáčová                                         nájomná zmluva

07.07.2015  27/2015 Sl. inovačná a en. agentúra                                     dodatok k zmluve

14.07.2015 28/2015 Kapitančik                                                                     kúpna zmluva

28.07.2015 29/2015 Ján Brumenčík                                                             kúpna zmluva 

13.08.2015 30/2015 Martin Lipka                                                                 kúpna zmluva

17.08.2015 31/2015 JUDr.Harmada                                                             kúpna zmluva

08.09.2015 32/2015 Petruš Jaroslav                                                             kúpna zmluva

14.09.2015 33/2015 Valenčin                                                                         kúpna zmluva

16.09.2015 34/2015 Peter Kuchar                                                                 kúpna zmluva

22.09.2015 35/2015 SLOW-MAD Piešťany                                               zmluva o dielo 

23.09.2015 36/2015 Skurka                                                                         kúpna zmluva  

28.09.2015 37/2015 VSE                                                                        zmluva o pripojení

28.09.2015 38/2015 Novotný                                                                         kúpna zmluva

30.09.2015 39/2015 Dátové centrum obcí a miest                               dodatok k zmluve

14.10.2015  40/2015  Ing. Michal Malina                                                   kúpna zmluva

30.10.2015 41/2015 DOHODA č.71 / §52a/                                              dohoda

10.11.2015 42/2015 Environmentálny fond                                               zmluva o dielo

20.11.2015 43/2015 Drotárová                                                                      kúpna zmluva

30.11.2015 44/2015 Dohodač. 15/39/012/90                                           dohoda

30.11.2015 45/2015  Dohoda č.15/39/010/39                                          dohoda

30.11.20015 46/2015 J. Hliboký                                                                  kúpna zmluva

30.11.2015 47/2015 Čuha Marian                                                              kúpna  zmluva

3.12.2015 48/2015  Dohoda č.37/2015                                                       dohoda

3.12.2015 49/2015 Natur pack                                                                     zmluva

14.12.2015 50/2015  M.Sopčáková                                                             kúpna  zmluva

14.12.2015  51/2015  Dohoda č.56/§51/2015                                          dohoda

28.12.2015  52/2015  Vítkovský                                                                   kúpna zmluva

30.12.2015 53/2015 Dohoda č.100/§52a/2015/ŠR                               dohoda

31.12.2015 54/2015 Zmluva o pripojení                                                    zmluva

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";