Oznam pre občanov

Mikulášske darčeky dostali len tí,

ktorí majú trvalý pobyt v obci Bžany a zároveň sa tu aj zdržujú,

riadne platia TKO / tuhý komunálny odpad/  a DZN / daň z nehnuteľnosti/.

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";