Oznámenie o vzdelávaní

Dňa 25.10 a 26.10.2022 Mgr. Viera Štoková nebude na obecnom úrade z dôvodu vzdelávania.

Prvý vzdelávací blok už som absolvovala v mesiaci september 2022, ďalši je teraz v októbri 2022 a posledný tretí je v novembri 2022.

Viď príloha: Informácie ku vzdelávaniu - súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 29. mája 2023
Archív
";