Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovanej sezóny – dôležité

Predchádzanie požiarov - Súbor

Hasiči upozorňujú na kontroly a čistenie komínov, ktoré majitelia podceňujú- článok

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 18. októbra 2021
Archív
";