Rekreačná oblasť Valkov

 Vodná nádrž Veľká Domaša leží na strednom toku Ondavy v Nízkych Beskydách. Vznikla prehradením rieky Ondava pri obci Veľká Domaša podľa ktorej dostala aj pomenovanie. Z jej výstavbou sa začalo v roku 1962 a ukončená bola v roku 1967. Vody Ondavy zaplavili 6 obcí úplne a 2 obce čiastočne. Zatopené boli Veľká Domaša, Dobrá nad Ondavou, Trepec, Kelča, Valkov a Petejovce. Na ich miestach vznikla rozsiahla vodná plocha v dĺžke 14 a šírke 4 km a vytvorila vodnú nádrž o celkovej ploche 1510 ha, priemernej hĺbke 18 a maximálnej 32,5 m.
 

Domaša sa rozprestiera na území dvoch okresov – Vranov nad Topľou a Stropkov v priemernej nadmorskej výške 156 m. n. m..

Vybudovaním priehradného jazera na Ondave sa zamedzilo jarným záplavám Východoslovenskej nížiny, umožnila výroba elektrickej energie a jazero sa stalo zásobarňou vody pre priemyselné podniky.

  Vodná nádrž sa nachádza v teplej oblasti s teplotou vody v letnom období okolo 20°C. Najteplejším mesiacom je júl s priemernou mesačnou teplotou 17,9°C. Vďaka dobrým klimatickým podmienkam a podhorskému charakteru kraja, čistote vody a vzduchu, sa okolie Domaše stalo obľúbeným miestom rekreačno-športových pobytov. K príťažlivosti Domaše nemalou mierou prispieva okrem prekrásneho prostredia a tichých zákutí aj čistá, zelená až modrozelená voda, v ktorej sa darí 23 druhom rýb, najmä kaprovi, šťuke, zubáčovi a lieňovi, ale nájde sa tu aj ostriež, jalec a iné. Azda netreba ani pripomínať, že práve v Domaši boli v minulosti ulovené rekordné exempláre rýb.  

 

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";