Projekty

Podané projekty rok 2019 :

Program obnovy dediny – Expozitura zameraná na históriu obce Bžany – /neúspešný /

Úrad vlády SR  -  Podpora rozvoja športu-  Detské ihrisko8 000Eur  / úspešný /

 

Podané projekty rok  2020 :   

Environmentálny fond- Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva – traktor   - / neúspešný /

Ministerstvo financií – Rekonštrukcia informačného centra - 30 000 Eur / úspešný projekt/

Ministerstvo financií SR – Rekonštrukcia domu nádeje / neúspešný/

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatiku – dotácia na regionálny rozvoj / autobusová zastávka, lavičky, tabule,… / – / neúspešný /

Ministerstvo investícii regionálneho rozvoja – Valkovská nábrežná promenáda s cyklochodníkom- /neúspešný/

Ministerstvo hospodárstva SR – Verejne prístupná elektrická nabíjacia stanica v obci Bžany k.ú. Valkov  – 6 000 Eur. / úspešný/

 

Podané projekty rok 2021 :

Nadácia Ekopolis – Zelená oáza v Bžanoch / neúspešný/

IA MPSVR – Terénna opatrovateľská služba v obci Bžany / úspešná/

Environmentálny fond -  Zlepšenie odpadového hospodárstva v obci Bžany – Traktor / neúspešný/

PSK- Dotácia na dedinské múzeum v obci Bžany / neúspěšný/

Environmentálny fond – Rekonštrukcia a zateplenie bývalej  budovy  MNV v obci Bžany / neúspešný/

Ministerstvo dopravy a výstavby SR – žiadosť o dotáciu k územnoplánovacej dokumentácie

Rozpracované projekty 2021:

Valkov- Cyklochodník s pridruženými rekreačno športovými aktivitami- stanovisko k PD pre územné rozhodnutie – súbor

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a inf. SR – žiadosť o poskytnutie dotácie

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku -3 žiadosti  /neúspešné/

Environmentálny fond – rozvoj odpadového hospodárstva / neúspešný/

Podané projekty 2022:

Ministerstvo investícii a regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bžany - 538 350,56 Eur / úspešný /

Prešovský samosprávny kraj- Žiadosť o poskytnutie dotácie- kultúra- odoslaná február 2022 /neúspešný /

Ministerstvo investícii a regionálneho rozvoja a informatizácie SR-  Wifi pre Teba12 600 Eur  / úspešný/

 

Rozpracované projekty 2023:

Rekonštrukcia a zateplenie bývalej  budovy  MNV v obci Bžany, plánuje sa odoslať do konca marca 2023- odoslaný

Obnova kultúrno – správnej budovy v obci Bžany, podanie do konca marca 2023 – rozpracovaný

Žiadosť o poskytnutie dotácie PSK podanie do konca marca 2023 – odoslaný

Riešenie migračných výziev v obci Bžany -  odoslaný

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku-  – odoslaný

 

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";