Projekty

Podané projekty rok 2019 :

Program obnovy dediny – Expozitura zameraná na históriu obce Bžany – /neúspešný/

Úrad vlády SR  -  Podpora rozvoja športu-  Detské ihrisko – 8 000Eur  / úspešný /

 

Podané projekty rok  2020 :   

Environmentálny fond- Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva – traktor   - / neúspešný /

Ministerstvo financií – Rekonštrukcia informačného centra – 30 000 Eur / úspešný projekt/

Ministerstvo financií SR – Rekonštrukcia domu nádeje / neúspešný/

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatiku – dotácia na regionálny rozvoj / autobusová zastávka, lavičky, tabule,… / – / neúspešný /

Ministerstvo investícii regionálneho rozvoja – Valkovská nábrežná promenáda s cyklochodníkom- /neúspešný/

Ministerstvo hospodárstva SR – Verejne prístupná elektrická nabíjacia stanica v obci Bžany k.ú. Valkov  – 5000 € / úspešný/

 

Podané projekty rok 2021 :

Nadácia Ekopolis – Zelená oáza v Bžanoch / neúspěšný/

IA MPSVR – Terénna opatrovateľská služba v obci Bžany / úspešná/

Environmentálny fond -  Zlepšenie odpadového hospodárstva v obci Bžany – Traktor / neuspešný/

PSK- Dotácia na dedinské múzeum v obci Bžany / neúspěšný/

Environmentálny fond – Rekonštrukcia a zateplenie bývalej  budovy  MNV v obci Bžany

Ministerstvo dopravy a výstavby SR – žiadosť o dotáciu k územnoplánovacej dokumentácie

Rozpracované projekty 2021:

SIEA – Obnova kultúrno správnej budovy v obci Bžany

Valkov- Cyklochodník s pridruženými rekreačno športovými aktivitami- stanovisko k PD pre územné rozhodnutie – súbor

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a inf. SR – žiadosť o poskytnutie dotácie

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku – rozpracovaný

 

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Utorok 19. októbra 2021
Archív
";