SODB 2021

Opatrenie štatistického úradu SR – súbor

Informatívne videa k sčítaniu obyvateľov SODB 2021 – súbor

Dôležitá informácia !!!

Elektronické sčítanie obyvateľov  sa uskutoční v riadnom plánovanom termíne od 15.02.2021 do 31.03.2021

predlžuje sa  asistované sčítanie - súbor

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Utorok 26. januára 2021
Archív
";