Testovanie v obci Bžany platné už od 28.02.2021

 

Testovanie v obci Bžany každú nedeľu už od 28.02.2021 v čase od 12:45 hodiny do 13:30 hodiny

 

Testovanie v okolí – súbor

Testovanie v sobotu 20.02.2021

TESTOVANIE V SOBOTU 20.2.2021

 

Bukovce   -  7,30  – 8,30     

 

Havaj        8,45  – 9,45     

 

Chotča      10,00    -   11,00   

 

Breznica       11,15 -  12,15        

 

Obed       12,15   13,15  

 

V. Olšava     13,30  – 14,30 

 

Lomné   15,00 – 16,00

 

Kolbovce 16,20 – 17,20               

Testovanie v obci Bžany bude 13.02.2021 od 15 do 16 hodiny

Pozvánka na OZ č. 1/2021

súbor

Nové odberné miesta v Stropkove

Súbor

Cyklochodník výzva na predloženie podkladov

súbor

Správa za rok 2019 a rok 2020 o hospodárení obce Bžany

súbor - scan originálu

súbor

Harmonogram vývozu TKO na rok 2021

Súbor

Kalendár zberu vyseparovaných odpadov pre obce 2021

súbor

Nové opatrenia zo dňa 22.12.2020

Z dôvodu mimoriadnej a kritickej situácii v Nemocnici vo Svidníku zasadal krízový štáb na OÚ vo Svidníku.

 

Pre zamedzenie šírenia vírusu COVID-19 bolo nevyhnutné prijať prísnejšie opatrenia v rámci okresu Svidník a Stropkov. Z toho dôvodu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku nariadil opatrenia, ktoré sú uvedené v priloženej Vyhláške č. 54/2020,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Svidník a Stropkov. Pre zabezpečenie realizácie týchto opatrení Vás žiadame cestou miestnych informačných prostriedkov informovať občanov miest a obci o prijatých opatreniach. Taktiež Vás žiadame o týchto opatreniach informovať aj jednotlivé farnosti vo Vašej pôsobnosti.

 

 

Zákaz sa nevzťahuje na bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciu za účelom online vysielania.

Pokiaľ ide o vykonávanie spovede človeku, ktorý je v nebezpečenstve smrti, uvedené považujeme za nevyhnutný úkon, ktorý je povolený aj v rizikových prevádzkach akými sú zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a preto takáto služba by mala byť človeku napriek tejto situácii poskytnutá.

 

S pozdravom

 

Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA

regionálna hygienička

RÚVZ so sídlom vo Svidníku

089 01 Svidník

 

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Utorok 15. júna 2021
Archív
";