Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

súbor

Obchodno verejná súťaž

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené 19.09.2022

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.1/2022 - súbor - ( LV č.1)  a  GP

Rady seniorom

súbor

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Bžanoch

súbor

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Bžany

súbor

Oznámenie o začatí konania výrub drevín

súbor

Seniori pozor !!!

súbor

Obecné zastupiteľstvo – pozvánka

súbor

Zvoz elektroodpadu

súbor

Oznámenie o odstávke el. energie

súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Piatok 2. decembra 2022
Archív
";