Referendum 2023

Vyhlásenie referenda – súbor

 

Informácia k delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej komisie - súbor

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia

o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Bžany – súbor

Oznámenie o čase a mieste konania referenda - súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 25. marca 2023
Archív
";