Voľby 2019

 

Voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta SR 2019 -  súbor

Informácie pre voličov – súbor

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia – súbor

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu – súbor

 

Voľby do Európskeho parlamentu  

Voľby do Európskeho parlamentu  2019 – súbor

Informácie pre voličov – súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";