Voľby 2020

Voľby do  NR SR – zverejnenie adresy a emailu pre voľby poštou voličom, na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  -  súbor

Oznam – deň konania volieb do NR SR – súbor

Informácia pre voliča – súbor

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie – obecbzany@gmail.com

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";