Voľby 2018

Informácia pre voliča pre voľby do samosprávy obcí 2018

http://www.minv.sk/?volby-oso2018

Počet obyvateľov v obci Bžany ku dňu 06.07.2018 – 186 

Výpis z uznesenia – súbor

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie - súbor

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena – súbor

Zoznam zaregistrovaných kandidátov:

starosta  – súbor

poslanci - súbor

Usmernenie k hlasovaniu voličov ktorých  miestom trvalého pobytu je obec  – súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";