Vývoz odpadu zmena ceny

 

Služba, m.p. Stropkov

ut 10. 12. 15:14 (pred 3 dňami)

Vážený pán starosta,

 

prostredníctvom tohto e-mailu Vám oznamujeme, že od nového roka 2020 dochádza k zmene ceny za vývoz odpadu a za predaj nálepky na jednu 110 l nádobu na zmesový komunálny odpad.

 

  • Pôvodná cena:

Vývoz odpadu 1ks nádoby na odpad 1 x za 3 týždne – 11,613 € bez DPH

Nálepka 1 ks – 0,15 € bez DPH

 

  • Nová cena:

Vývoz odpadu 1 ks nádoby na odpad 1 x za 3 týždne – 12,50 € bez DPH (o 0,887 € bez DPH viac za vývoz 1 ks nádoby)

Nálepka 1 ks – 0,20 € bez DPH (o 0,05€ bez DPH viac za 1 ks nálepky)

 

Celkovo tak dôjde k zvýšeniu ceny za vývoz 1 ks 110 l nádoby na komunálny odpad o 1,1244 € s DPH.

 

K zvýšeniu ceny za vývoz odpadu sme pristúpili najmä z dôvodu novelizácie zákona o poplatkoch za uloženie odpadov platného od 01.01.2019 ako aj z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov na vývoz odpadu (mzdy, PHM).

 

Zároveň Vám oznamujeme, že nové Zmluvy o odvoze, preprave a uložení zmesového komunálneho odpadu na rok 2020, upravené o vyššie uvedené ceny si môžete vyzdvihnúť u nás na podniku odo dňa 30.12.2019.

 

 

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";