Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené 19.02.2020

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.1/2020 -súbor

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.2/2020 -súbor

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.3/2020 - súbor

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.4/2020 -súbor

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.5/2020 -súbor

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.6/2020 - súbor

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 18. októbra 2021
Archív
";