Obec

Vitajte na oficálnej stránke obce Bžany.

Bžany sú vstupnou bránou do rekreačnej oblasti Valkov, ktorá aj kmeňovo patrí do katastra obce. Ležia na západnom brehu vodnej nádrže Veľká Domaša, na rieke Ondava. Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1372, kedy vstupuje pod názvom Bozpotak, 1474 Bozyas, 1773 Bzanye, 1808 Bzanné, 1920 Bžany. Niektorí jazykovedci usudzujú, že maďarský názov dostala od bazy.

Ako v minulosti, tak ani teraz nemá veľa obyvateľov. V roku 1493 bolo v obci 5 usadlostí, z ktorých len jedna bola obývaná. V roku 1715 bolo z 13 dvorov obývaných len 9. V roku 1869 bolo v obci 32 domov a 239 obyvateľov a od roku 1998 je v obci 51 domov a 169 obyvateľov. V stredoveku patrila panstvu Čičava. V 18. – 19. storočí tu mali majetky zemepáni Barkóczyovci a Szirmayovci.

Obyvatelia sa v minulosti okrem práce na pánskom a na poli zaoberali drevorubačstvom, pálením uhlia a povozníctvom. V roku 1950 bolo založené JRD, v roku 1951 bola obec elektrifikovaná a v roku 1952 sa zaviedlo pravidelné autobusové spojenie. Časť chotára zaliala voda novej priehrady. Murovaný kostol sv. Mikuláša biskupa pochádza z 1 tretiny 19.storočia, asi z roku 1825. Pred vodami Domaše bol ohradený sypanou hrádzou.

Bžany ležia na rieke Ondava, pri západnom brehu vodnej nádrže Veľká Domaša v nadmorskej výške okolo 165m. Rozloha chotára je 1706 ha.

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 29. mája 2023
Archív
";