SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Soľná baňa Wieliczka 2017
Soľná baňa Wieliczka 2017
Bžančania – fašiangy 2016
Soľná baňa Wieliczka 2017
Opekačka s asistentkou TSP
Vianočný koncert 2015
A
A
A

Projekty

 Podané projekty rok 2019 :

Program obnovy dediny – Expozitura zameraná na históriu obce Bžany – /neúspešný /

Úrad vlády SR  -  Podpora rozvoja športu-  Detské ihrisko – 8 000Eur  / úspešný /

 

Podané projekty rok  2020 :   

Environmentálny fond- Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva – traktor   - / neúspešný /

Ministerstvo financií – Rekonštrukcia informačného centra - 30 000 Eur / úspešný projekt/

Ministerstvo financií SR – Rekonštrukcia domu nádeje / neúspešný/

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatiku – dotácia na regionálny rozvoj / autobusová zastávka, lavičky, tabule,… / – / neúspešný /

Ministerstvo investícii regionálneho rozvoja – Valkovská nábrežná promenáda s cyklochodníkom- /neúspešný/

Ministerstvo hospodárstva SR – Verejne prístupná elektrická nabíjacia stanica v obci Bžany k.ú. Valkov  – 6 000 Eur. / úspešný/

 

Podané projekty rok 2021 :

Nadácia Ekopolis – Zelená oáza v Bžanoch / neúspešný/

IA MPSVR – Terénna opatrovateľská služba v obci Bžany / úspešná/

Environmentálny fond -  Zlepšenie odpadového hospodárstva v obci Bžany – Traktor / neúspešný/

PSK- Dotácia na dedinské múzeum v obci Bžany / neúspěšný/

Environmentálny fond – Rekonštrukcia a zateplenie bývalej  budovy  MNV v obci Bžany / neúspešný/

Ministerstvo dopravy a výstavby SR – žiadosť o dotáciu k územnoplánovacej dokumentácie

 

Rozpracované projekty 2021:

Valkov- Cyklochodník s pridruženými rekreačno športovými aktivitami- stanovisko k PD pre územné rozhodnutie

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a inf. SR – žiadosť o poskytnutie dotácie

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku -3 žiadosti  /neúspešné/

Environmentálny fond – rozvoj odpadového hospodárstva / neúspešný/

 

Podané projekty 2022:

Ministerstvo investícii a regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bžany - 538 350,56 Eur / úspešný /

Prešovský samosprávny kraj- Žiadosť o poskytnutie dotácie- kultúra- odoslaná február 2022 /neúspešný /

Ministerstvo investícii a regionálneho rozvoja a informatizácie SR-  Wifi pre Teba – 12 600 Eur  / úspešný/

 

Rozpracované projekty 2023:

Rekonštrukcia a zateplenie bývalej  budovy  MNV v obci Bžany, plánuje sa odoslať do konca marca 2023- je v schvaľovaní

Obnova kultúrno – správnej budovy v obci Bžany, podanie do konca marca 2023 – rozpracovaný

Žiadosť o poskytnutie dotácie PSK podanie do konca marca 2023 – odoslaná- úspešná – 1 000 Eur

Ministerstvo investícii, regionálného rozvoja a informatizácie SR – riešenie migračných výziev v obci Bžany -  odoslaný – úspešná – 28 600 Eur

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku-  – odoslaná- neúspešná

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Bžany je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.30 hod - 15.30 hod
  • Ut: 7.30 hod - 15.30 hod
  • St: 7.30 hod - 15.30 hod
  • Št: 7.30 hod - 15.30 hod
  • Pi: 7.30 hod - 15.30 hod
  • Poz: Obedňajšia prestávka je od 12.00 hod do 12.30 hod.