SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Osvienčim 2017
Bžančania – fašiangy 2016
Bžančania – fašiangy 2016
Soľná baňa Wieliczka 2017
Stretnutie rodákov 2017
Bžančania – fašiangy 2016
A
A
A

Rekreačná oblasť Valkov

Vodná nádrž Veľká Domaša leží na strednom toku Ondavy v Nízkych Beskydách. Vznikla prehradením rieky Ondava pri obci Veľká Domaša podľa ktorej dostala aj pomenovanie. Z jej výstavbou sa začalo v roku 1962 a ukončená bola v roku 1967. Vody Ondavy zaplavili 6 obcí úplne a 2 obce čiastočne. Zatopené boli Veľká Domaša, Dobrá nad Ondavou, Trepec, Kelča, Valkov a Petejovce. Na ich miestach vznikla rozsiahla vodná plocha v dĺžke 14 a šírke 4 km a vytvorila vodnú nádrž o celkovej ploche 1510 ha, priemernej hĺbke 18 a maximálnej 32,5 m.
  Domaša sa rozprestiera na území dvoch okresov – Vranov nad Topľou a Stropkov v priemernej nadmorskej výške 156 m. n. m..Vybudovaním priehradného jazera na Ondave sa zamedzilo jarným záplavám Východoslovenskej nížiny, umožnila výroba elektrickej energie a jazero sa stalo zásobarňou vody pre priemyselné podniky.
  Vodná nádrž sa nachádza v teplej oblasti s teplotou vody v letnom období okolo 20°C. Najteplejším mesiacom je júl s priemernou mesačnou teplotou 17,9°C. Vďaka dobrým klimatickým podmienkam a podhorskému charakteru kraja, čistote vody a vzduchu, sa okolie Domaše stalo obľúbeným miestom rekreačno-športových pobytov. K príťažlivosti Domaše nemalou mierou prispieva okrem prekrásneho prostredia a tichých zákutí aj čistá, zelená až modrozelená voda, v ktorej sa darí 23 druhom rýb, najmä kaprovi, šťuke, zubáčovi a lieňovi, ale nájde sa tu aj ostriež, jalec a iné. Azda netreba ani pripomínať, že práve v Domaši boli v minulosti ulovené rekordné exempláre rýb.  
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Bžany je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.30 hod - 15.30 hod
  • Ut: 7.30 hod - 15.30 hod
  • St: 7.30 hod - 15.30 hod
  • Št: 7.30 hod - 15.30 hod
  • Pi: 7.30 hod - 15.30 hod
  • Poz: Obedňajšia prestávka je od 12.00 hod do 12.30 hod.