SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Domaša – Valkov fotogaléria
Osvienčim 2017
Soľná baňa Wieliczka 2017
Bžančania – fašiangy 2016
Rekonštrukcia
Posedenie ,,Ako nás včely liečia”
A
A
A

Samospráva obce

Bc.Ladislav Vrabeľ 
Starosta obce Bžany 
 
Mgr. Viera Štoková 
Terénna sociálna pracovníčka 
 
 
 
 

Poštová adresa:
Obec Bžany 46, 090 33 Turany nad Ondavou

 

IČO : 00 330 370 

DIČ : 2020784271

Telefon: 054/ 749 12 37  Fax: 054/ 749 12 37
Telefón starosta: 0915 869 384
E-mail:  obecbzany@gmail.com

 

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko a.s. : 3610892003/5600  

 IBAN SK 17 5600 0000 0036 1089 2003

 

 • Kompetencie:
 • Obec Bžany je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
 • Stavebný úrad, mzdová učtáreň   pre obec Bžany sú zriadené na Spoločnom obecnom úrade  so sídlom  v Stropkove, Hlavná 7, 091 01 .
 • Telefón: +421 54 4795699 – stavebný úrad,    Bc. Anna Regrútová, Bc. Vlasta Petričková
 • Telefón: +421 54 7422840 – mzdová učtáreň,   Mária Džupinová
 • E-mail: marienka10000@gmail.com

 

 

 Zriadenie komisii OcÚ Bžany a voľba ich predsedov a členov

Komisia pre financie a rozpočet , kontrolná komisia

Predseda komisie: Ing. Miloš Vrabeľ

Členovia:

Zdenko Bohata

Peter Ličko

Bc. Simona Simčáková

Ing. Peter Orečný

Komisia pre územný rozvoj, investície a výstavbu, cestovný ruch

Predseda komisie : Miroslav Tarabčák

Členovia:

Peter Ličko

Bc. Simona Simčáková

Ing. Miloš Vrabeľ

Ing. Peter Orečný

Ing. Miroslav Orečný

Komisia pre bezpečnosť a ochranu verejného poriadku

Predseda komisie: Zdenko Bohata

Členovia :

Bc. Simona Simčáková

Peter Ličko

Ing. Miloš Vrabeľ

Ing. Peter Orečný

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov

Predseda komisie: Peter Ličko

Členovia:

Ing. Miloš Vrabeľ

Zdenko Bohata

Miroslav Tarabčák

Ing. Peter Orečný

Komisia pre sociálne veci, kultúru a šport

Predseda komisie: Bc. Simona Simčáková

Členovia :

Peter Ličko

Miroslav Tarabčák

Ing. Miloš Vrabeľ

Ing. Peter Orečný

Komisia majetková – na predaj pozemkov

Predseda komisie: Miroslav Tarabčák

Členovia :

Zdenko Bohata

Ing. Miloš Vrabeľ

Bc. Simona Simčáková

Marek Štefaňák

Ing. Peter Orečný

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Bžany je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 7.30 hod - 15.30 hod
 • Ut: 7.30 hod - 15.30 hod
 • St: 7.30 hod - 15.30 hod
 • Št: 7.30 hod - 15.30 hod
 • Pi: 7.30 hod - 15.30 hod
 • Poz: Obedňajšia prestávka je od 12.00 hod do 12.30 hod.