SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Letná turistická sezóna 2016
Stretnutie rodákov 2017
Bžančania – fašiangy 2016
Bžančania – fašiangy 2016
50.výročie Valkova
TSP 2015

Oznam pre chovateľov psov v obci Bžany

Oznam pre chovateľov psov

UPOZORNENIE

      Na základe opakovaných sťažností občanov na  voľne sa pohybujúcich psov  po obci, upozorňujeme majiteľov psov, aby  zabránili  voľnému pohybu svojich psov po obci.
Jedná sa o všetkých psov, bez ohľadu na ich veľkosť, či  je to  pes  malého alebo veľkého vzrastu.

Majiteľom a chovateľom psa sa zakazuje:

 • Opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania.
 • Púšťať psov na verejné priestranstvá.
 • Zakazuje sa voľný pohyb psa bez vodítka na verejnom priestranstve, na celom území obce.

Ak sa budú prípady opakovať, voľne sa potulujúci psy budú odchytení a umiestnení do príslušného zariadenia s tým, že majiteľ psa si bude okrem finančného postihu hradiť aj jeho odchyt a pobyt v zariadení pre psov.

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva  dohľad.
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
Majitelia a chovatelia psov musia dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2015 o niektorých podmienkach držania psov v Obci Bžany.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Bžany je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 7.30 hod - 15.30 hod
 • Ut: 7.30 hod - 15.30 hod
 • St: 7.30 hod - 15.30 hod
 • Št: 7.30 hod - 15.30 hod
 • Pi: 7.30 hod - 15.30 hod
 • Poz: Obedňajšia prestávka je od 12.00 hod do 12.30 hod.